Deutschland-Flagge Esperanto-Flagge

Informoj de la klubo

Ĉi-tiu estas limigita nigra breto. La informoj de la klubo ĝis plue distribuiĝos per Harald aŭ inter individuaj klubanoj per retpoŝto.

Mi (Philip) transmetos (kaj tradukos) informojn ĉi-tien por relegi, sed mi malkonatebligas ĉiujn ne-publikajn detalojn. Retpoŝtoj estas ja privataj, ĉi-tiu retpaĝo estas publika.

Pro kialoj de klareco mi konsideras necesa mallongigi enhavojn iome. Retpoŝtoj kiu respondas unu al alia ja ofte enhavas ripetojn. Kompreneble mi ne volas ŝanĝi la senco kaj la intenco de la verkisto kun ĝi.

Se la komencita diskutgrupo pruvus sin, granda parto de la informoj ĉi-tie superfluus.

4.11.2020, Harald: Malanonco de klubvesperoj

Karaj klubanoj,

la sekretariino de la BÜZE informis min, ke en novembro pro la novaj kronvirusaj reguloj, ni ne povos renkontiĝi.

Kun granda bedaŭro mi devas sciigi al vi, ke en decembro ankaŭ nia tradicia antaŭkristnaska- kaj Zamenhof-festo en Bensberg en la kafejo de Hermann ne povos okazi...

3.11.2020, Philip al Harald: Nia retpaĝo finiĝis

Kara Harald,

nun mi finis la retpaĝon al www.kek.w4f.eu kaj ni estas videblaj tie.

Mi ankaŭ aligis la paĝon ĉe Google, sed normale bezonatas atendi kelkajn tagojn ĝis la paĝo estos 'indikata'. Mi kontrolos serĉi por 'kolonja esperanto klubo' aŭ simile en la sekvanta(j) semajno(j)...

3.11.2020, Harald: Nia retpaĝo www.kek.w4f.eu finiĝis

Karaj klubanoj,

Philip finpretigis la novan retejon por nia klubo kaj pro tiu granda kaj kompetenta laboro mi kore dankas lin. Legu mem sube, kion li hodiau skribis al mi.

Mi deziras al vi plezuron kaj scivolemon ĉe la trafoliumado de nia nova interreta prezentado.

Ĉion bonan, aparte sanon. Malgrau la pandemio mi esperas, ke vi havos ĝojigan festotagojn kaj bonan komencon de la nova jaro.

Samklubane kaj amike,
Harald

4.12.2020, Hermann: Li skribos raporton pri ni en 'Esperanto aktuell'

Kara Harald

Estas bona surprizo, mi ĝojas!

Memkompreneble mi tuj skribos etan raporton por la "Medienecho" en la gazeto "Esperanto aktuell".

Mi dankas pro la informo.

Dankon kaj salutojn ankaŭ al Philip

Amike

Hermann

5.12.2020, Klaus al GEA: Peto pri GEA-paĝo: listigo de la Kolonja grupo

Kara Thomas,

ĉu eblas listigi la Kolonjan Esperanto-Klubon en la koncerna paĝo de GEA (https://www.esperanto.de/eo/ enhavo/lokaj-grupoj)? Ni nun havas retpaĝon, kie ni anoncos aranĝojn, kunvenojn ktp.

Proponita teksto:

Der Kölner Esperanto-Klub trifft sich regelmäßig. Details siehe www.kek.w4f.eu La Kolonja Esperanto-Klubo kunvenas regule. Detaloj en nia retpaĝo www.kek.w4f.eu

...

Salutas
Klaus

5.12.2020, Klaus al REVELO: Peto pri REVELO-paĝo: listigo de la Kolonja grupo

Kara Petra,

la Kolonja Esperanto-Klubo nun havas retpaĝon, kie ni anoncos aranĝojn, kunvenojn ktp.

Mi ĵus skribis al Thomas B. kun peto de listigo en la GEA-paĝo pri lokaj grupoj (https://www.esperanto.de/eo/ enhavo/lokaj-grupoj).

Ĉu eblas listigi nin ankaŭ en la REVELO-paĝo (https://www.esperanto.de/eo/enhavo/ esperanto-aran%C4%9Doj-en-nordrejn-vestfalio)?

Proponita teksto:

Regelmäßige Treffen. Details und Kontakt: www.kek.w4f.eu Regule konvenas. Detaloj kaj kontakto: www.kek.w4f.eu

...

Salutas
Klaus

9.12.2020, Harald: Peto pri ligo por ni al Sprach-Club-Köln

... mi vizitis la retejon de la Sprachklub kaj poste skribis mallongan tekston, tradukante la anglalingvan originalon, pri la SCK kaj ĝiaj celoj. ... mi sendos la paragrafon al la respondeculo de la SCK kun la peto, ĝin meti sur la retejon apud la aliaj fremdlingvoj...

10.12.2020, Harald: Virtuala KEK-kunveno venontan lundon

Karaj klubanoj kaj amikoj de la Kolonja Esperanto-Klubo,

antaŭ kelkaj semajnoj mi devis sendi al vi retleteron kiu informis vin pri la tre bedaŭrinda nuligo de nia tradicia Zamenhof- kaj antaŭkristnaska festo en Bensberg en la kafejo de Hermann

Sed eblas certa alternativo por almenaŭ virtuale renkontiĝi, iom babili, interŝanĝi informojn ktp.

Klubano Klaus post sia pensiuliĝo revenis de Bruselo al Kolonjo kaj nun povas kaj ŝatas denove okupiĝi pli pri sia hobio Esperanto.

Li proponis t.n. ZOOM-konferencon venontan lundon, la 14an de decembro je la 7a vespere. Daŭro: ne multe pli ol unu horo.

Klaus tre baldaŭ kontaktos vin retletere por mallonge prezenti sin kaj klarigi, kiel tia virtuala konferenco okazas kaj kiel vi povas partopreni ĝin, se vi havas tempon, emon kaj intereson pri tia aranĝo ktp.

Mi antaŭĝojas kaj esperas post kvar tagoj revidi multajn el vi almenaŭ surekrane.

Ĉion bonan, restu sanaj, samklubane kaj amike,

Harald

11.12.2020, Klaus: Virtuala Zamenhof-Festo de la Kolonja Esperanto-Klubo 2020-12-14

Karaj,

Harald jam anoncis la virtualan kunvenon de nia klubo venontan lundon, 14-a de decembro, je la 19-a horo (cirkau gis la 20-a), kiun li gvidos.

Ĉar la tradicia Zamenhof-Festo en la kafejo de Hermann ne povas okazi ci-jare, ni provas iamaniere anstataui ĝin virtuale, t.e. per komputila vidkonferenco. Tio donas al ni almenau la eblecon babili. Bedaurinde nur eblas ĝui proprajn kukojn kaj kuketojn, ne la kreaxjojn de la "konditoro de la movado".

La aranĝo okazos pere de la servo Zoom. Por partopreni la virtualan kunvenon alklaku la suban ligilon. Gi validas ekde cirkau dek minutoj antau la fiksita horo (do ekde cirkau 18:50), kiam mi malfermas la konekton. Vi povas aligi ankorau post la 19-a (sed bonvolu ne tro malfrui :-)

(Vidu la ligilon en via retpoŝto)

Se Zoom demandas kodojn ("Meeting-ID" kaj "Kenncode"), entajpu la jenajn:
(Vidu la datumoj en via retpoŝto)

Vi jam nun povas memstare elprovi, cu via konekto al Zoom funkcias.
Uzu la Zoom-provejon: https://zoom.us/test

Fine, mi prezentu min per kelkaj vortoj.
(Vidu la teksto de Klaus en via retpoŝto)

Mi esperas, ke cio iros glate en tiu unua virtuala kunveno kaj nesupereblaj teknikaj problemoj ne aperos. Mi jam antaugojas la babiladon!

Amike,
Klaus

15.12.2020, Klaus: Nia hieraua virtuala kunveno

Hieraŭ ni festis la Zamenhof-Tagon, rete. Estis la tutunua reta renkontiĝo de nia klubo. Iris plimalpli glate, sed iomete malfacilis aŭdigon de jutuba filmeto pri la infaneco de Zamenhof, ĉarma produktaĵo de la brazila Bona Volo (vd. https://www.youtube.com/ watch?v=o2u4mad140w). Partoprenis ses klubanoj, ĉiuj spertaj uzantoj de Zoom. Almenaŭ unu interesita klubano havis teknikajn problemojn kaj ne sukcesis konekti. Sed ni nun scias, ke babila rondo principe bone funkcias, kaj klopodos superi la malfacilaĵojn.

(Se vi intencis aŭ intencos partopreni, sed havas teknikajn demandojn aŭ spertas malfacilaĵojn rilate al la servo uzita (Zoom), skribu rekte al mi (kdl@gmx.eu), kaj mi provos helpi vin.)

Du partoprenantoj legas/legis libron de aŭstra verkisto: Clemens J. Setz, "Die Bienen und das Unsichtbare", ĵus aperinta (vd. https://groups.io/g/germanio/topic/ nova_libro_pri_lingvaj_temoj/77845248? p=,,,50,0,0,0::recentpostdate%2F sticky,,,50,1,0,77845248), kaj ni parolis pri ĝi. La aŭtoro skribas pri sia propra aliro rilate kelkajn inventitajn lingvojn, aliro de poeto. La lasta triono de la libro pritraktas Esperanton. Setz simpatie priskribas nian lingvon kaj donas kelkajn belajn ekzemplojn de poemoj, kiujn li tradukis germanen. (La libro estas havebla en la kolonja urba biblioteko.)

Ni ankaŭ ĵetis rigardon en la socian retejon MiaVivo (https://www.miavivo.net/). Mi kuraĝigas vin esplori ĝin kaj eble aliĝi, se vi volas skribe babili kun Esperanto-parolantaj tutmonde, iam ajn. Averto: retumado povas esti temporabega ...

Alia eble utila afero estas interna diskutlisto. Ĝis nun Philip Vormbrock metas kopiojn de klubaj mesaĝoj en la tutnovan retpaĝon, vd. http://kek.w4f.eu/Webseite/eo/ Klub-Mitteilungen.html. Ĉar tiu retejo estas publike alirebla, do ankaŭ por neklubanoj, Philip prilaboras la mesaĝojn kaj forigas personajn detalojn antaŭ publikigo. Pli rekta kaj laborŝparanta por la interŝanĝo de mesaĝoj ene de nia klubo estus fermita, nepublika diskutgrupo. Pri tio mi ŝatus informi vin en aparta mesaĝo, ĉar tio bezonas pli detalan klarigon.


Klaus

29.12.2020, Harald: KEK-diskutgrupo - informoj

Karaj klubanoj de la Kolonja Esperanto-Klubo,

hodiaŭ mi informos vin pri nova kaj miaopinie utila iniciativo de klubano Klaus Leith, kiu proponas uzi retan diskutgrupon de KEK, por kiu uzeblas la retservo groups.io.

(La fonon de tiu ideo de Klaus kun la avantaĝoj kaj pliaj informoj vi trovos en la alpendaĵo al ĉi tiu retletero.)

Ni nur uzos nepublikan, fermitan diskutgrupon, do nur la registritaj klubanoj povos legi la tieajn mesaĝojn kaj kontribui proprajn mesaĝojn. Tian diskutgrupon Klaus Leith provcele starigis.

La invitilo, kiun vi en aparta retletero ricevos, tekstas:

Ni invitas vin aliĝi al la diskutgrupo de la Kolonja Esperanto-Klubo.

Por aliĝo, vi devas respondi ĉi tiun mesaĝon.

(Vi nur devas alklaki la butonon 'Antworten' sen skribi ion ajn.)

Vi ricevos konfirmon de via aliĝo post pritrakto far la prizorganto de la diskutgrupo, kiu estas klubano Klaus.

La aliĝo al tiu diskutgrupo estas tute libervola kaj se vi poste eble ne plu volas ricevi ĝiajn mesaĝojn, vi povas ĝin forlasi per informo pri nuligo al kek+owner@groups.io.

Kompreneble tiuj, kiuj ne volas aliĝi al la supre priskribita diskutgrupo, daŭre ricevos informojn/invitilojn ktp. de mi per retletero, ankaŭ legebla en la nova retejo sub http://kek.w4f.eu/Webseite/eo/ Klub-Mitteilungen.html, kiun instalis antaŭ nelonge Philip Vormbrock.

Se vi havas demandojn aŭ hezitas aliĝi, bv. skribi al Klaus, uzante la retadreson kek+owner@groups.io

Mi esperas, ke mi ne tro multe konfuzis vin per ĉi tiu iom teknika kaj informriĉa teksto.

Ĉion bonan por la nova jaro, samklubane kaj amike

Harald

Alpendaĵo: Uzo de nia interna reta diskutgrupo